ਤਸਵੀਰ ਡਿਸਪਲੇ

ਫੈਕਟਰੀ ਡਿਸਪਲੇਅ

ਬਾਹਰ 1
OUT01
OUT02
OUT03
OUT04
OUT05
OUT06

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

fac01
fac02
fac06
fac04
fac05
fac03
fac07

ਉਪਕਰਨ

p1
p2
p4
p3
p5

ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

c1
c2
c4
c3